Hotel City Central

Hotel City Central

Hotel City Central Problém Majitel chtěl chránit topný systém, kde nebyla upravená voda. V soustavě nebyla silná koroze, ale již začínala tvorba kovových sedimentů vlivem slabé koroze. Podobný stav byl na obou nezávislých kotelnách. Řešení Montáž dvou odkalovačů...
Restaurace Luka Lu

Restaurace Luka Lu

Restaurace Luka Lu Problém Ve válcovém výměníku se usazovalo velké množství pevných částic a tím se výměník zanášel. Teploty oscilovaly a nebyly stabilní. Řešení První fáze bylo otestování funkčnosti zařízení na mlžicích tryskách s velkým tlakem,a le malým...
Prysmian Group – Draka Kabely

Prysmian Group – Draka Kabely

Prysmian Group – Draka Kabely Problém Na výměníku se usazovalo velké množství kalcitu a tím bylo komplikované bez nutného servisu stabilizovat teplotu při chlazení. Bylo zapotřebí chemicky ošetřovat a čistit. Řešení Instalace zařízení na odstranění vodního kamene a...
AL INVEST Břidličná, a.s.

AL INVEST Břidličná, a.s.

AL INVEST Břidličná, a.s. Problém Ve válcovém výměníku se usazovalo velké množství pevných částic a tím se výměník zanášel. Teploty oscilovaly a nebyly stabilní. Řešení Instalace zařízení AQT 25 na každou větev chladícího okruhu. Výsledek Vyčištění soustavy od pevných...
Okrasná školka Mazelov

Okrasná školka Mazelov

Okrasná školka Mazelov Problém Potřeba úpravy vody pro pitnou vodu fyzikální metodou. Zápach a zabarvení pitné vody. Řešení Instalace zařízení AQV 20 na výstupu z čerpadla. Zachování stávajícího filtru pevných částic pro ochranu uhlíkového filtru. Instalace...