Změkčovač AQV

Změkčovač AQV zastavuje korozi a odstraňuje vodní kámen v rozvodech studené či teplé užitkové vody.

Změkčovač vody zastavuje korozi u všech komponentů, které přijdou do styku s takto upravenou vodou a vodní kamen se přestane usazovat. Změny bude možné pozorovat na topných spirálách, vodovodních bateriích, sprchových hlavicích, výměnících a dalších zařízeních.

Změkčovač vody chrání všechny otevřené vodní okruhy. Pracuje s vodou, ne s materiálem, proto není omezení v použití typu rozvodů ( měď, PVC atd.) Můžeme jej použít v domácnostech, komerčních a průmyslových objektech.

Jak změkčovač funguje?

1.

Pro vodu je přirozené být v pohybu, prouděním vody vznikají víry, které podmiňují její strukturu a potenciál. Voda obsahuje minerály, které lidský organismus potřebuje. Při vysokém obsahu minerálů to může být problém pro koncová zařízení. Není ale nutné se minerálů za každou cenu zbavovat.

Více informací

Izolované částice CaCO3 aragonitového typu pocházejí z prasknutí aglomerátů prvního vzorku při fyzikální úpravě vody v systému, zejména při dvojitém vortex víru.

Při průchodu přístrojem jsou opačně nabité ionty Ca2 + a HCO3 − nuceny se oddělovat a tím vznikat kolize.

Výsledkem je tvorba mikroskopických jader, která povedou ke vzniku aragonitu (CaCO3).

Když se ionty vápníku a bikarbonátu přemění ve vodě jako inertní aragonit, voda ztratí svou alkalitu.

V důsledku toho vápenec již není problematický a takto upravená voda vodní kámen přítomný v trubkách eroduje a postupně odstraňuje.

Usazeniny tvrdého vodního kamene, které se vyskytují v trubkách, se postupně eliminují a vyplavují za systému.

2.

Při průchodu změkčovačem je voda obnovena na malé shluky prostřednictvím frekvencí generovaných turbulentním vírem vortex a kapalinou v obalu zařízení. V zařízení AQV vznikají procesy přeměny z kalcitu na aragonit.

Více informací

Analýza neupravené vody před instalaci zařízení AQV (analýza společnosti WESSLING, provedeno metodou: skenovací elektronová mikroskopie)

Výsledky analýzy před instalaci zařízení (vzorek 1):

Částice CaCO3 z prvního vzorku jsou navzájem velmi aglomerovány a vytvářejí poměrně kompaktní shluky kalcitového typu.

Tyto shluky částic CaCO3 mají velikost řádově 30 až 60 mm.

Analýza upravené vody po instalaci zařízení AQV (analýza společnosti WESSLING, provedeno metodou: skenovací elektronová mikroskopie)

Výsledky analýzy po instalaci zařízení (vzorek 2):

Částice CaCO3 jsou izolované, krychlového tvaru s různou velikostí od 1 do 6 μm. Počet pozorovaných částic CaCO3 je mnohem nižší než u prvního vzorku. Tyto izolované částice CaCO3 aragonitového typu pochází z prasknutí aglomerátů prvního vzorku v systému pro úpravu vody fyzikálním procesem.

3.

Změna frekvence vody a víru vortex způsobuje zastavení koroze v celé soustavě a abrazivně odstraňuje již usazený vodní kámen ze stěn potrubí a jiných komponentů. Tím se výrazně prodlužuje život koncovým zařízením a potřebné minerály zůstávají ve vodě.

Jaké mohou vzniknout problémy v sítí?

Vodní kámen

 • Zanáší vodovodní baterie, ventily, pojistné ventily, výměníky
 • Zhoršuje těsnící vlastnosti na celém vodním systému
 • Hromadí se v rezervoárech
 • Znehodnocuje sanitární zařízení
 • Zhoršení průchodnosti vodovodních cest

Legionella

 • Prostředí náchylnější na vznik těchto bakterií.

Tepelná a energetická účinnost

Tepelné ztráty při transportu zanesené vody v síti, tím pádem i zvýšení potřeby energie na její ohřev.

 • Poškození vodní sítě: zanesení vodovodních baterií, ventilů, pojistných ventilů, problémy s těsněním vodovodních baterií, hromadění vodního kamene v rezervoárech, zanesení výměníků, znehodnocení sanitárních zařízení
 • Hromadění vodního kamene zapříčiňuje i snížení průchodnosti vodovodních cest (potrubí atd.), tepelné ztráty při transportu vody v síti, tím pádem i zvýšení spotřeby energie čerpadel na její ohřev
 • Prostředí náchylnější pro vznik bakterií Legionelly
 • Narušení tepelné a energetické účinnosti, tím pádem se i zvýší spotřeba energie
 • Vznik koroze ve spojích

Změkčovačem upravená voda abrazivně eliminuje již usazený vodní kámen, a to v relativně krátkém čase (dle charakteru úsad).

Vodní kámen se nebude usazovat v potrubí, a nebude tak vznikat hostinné prostředí pro tvorbu bakterií a legionelly, odstraní se zabarvení vody i případný zápach včetně snížení zápachu chloru.

Výhoda zařízení je v tom, že je bezúdržbové a bez chemie, proto je možné ho instalovat i do méně přístupných prostorů, bez nutnosti zařízení napájet ze zdroje a cokoliv doplňovat.

Změkčovač se osvědčuje v oblasti úpravy vody mezinárodním poli více než 20 let.

Produkt má certifikaci TUV a certifikát HQE (Haute Qualité Environnementale – vysoká kvalita životního prostředí).

Záruka na změkčovače je  2 roky.

Trvalé řešení

Nulové náklady na provoz i servis.

Řešíme příčinu

Zastavíme přímo korozivní proces.

Bez chemie

Fyzikální úprava vody je šetrná k přírodě.

Široké použití

Vhodný pro všechny druhy potrubí i budov.