Hotel City Central

Problém

Majitel chtěl chránit topný systém, kde nebyla upravená voda. V soustavě nebyla silná koroze, ale již začínala tvorba kovových sedimentů vlivem slabé koroze. Podobný stav byl na obou nezávislých kotelnách.

Řešení

Montáž dvou odkalovačů AQT 40 na každou nezávislou soustavu. Montáž proběhla za plného provozu v zimním období, kdy se natopila otopná soustava, uzavřela se část, kde byla provedena montáž a během 3 hodin systém zase fungoval, aniž by něco z hostů hotelu zaregistroval zásah do otopné soustavy.

Výsledek

Stabilizovaná otopná voda v podlahovém vytápění a radiátorech, bez dalších známek koroze.

Kategorie: topení

Hotel City Central

Další fotografie