Odkalovač AQT

Odstraňuje kal a revitalizuje vodu v otopné či chladící soustavě.

Odkalovač zbavuje soustavu již vzniklých kalů bez potřeby systém vypouštět a zastavuje korozi v uzavřených systémech. Čistí rozvody topení a chlazení.

Odkalovač chrání všechny uzavřené vodní okruhy. Pracuje s vodou, ne s materiálem, proto není omezení v použití typu rozvodů (měď, PVC atd.).

Odkalovač je vhodný do rozvodů ústředního topení, vyhřívaných podlah, radiátorů, kolektivního a průmyslového vytápění, chladicích systémů či klimatizace.

Jak odkalovač funguje?

filtr odkalovač

1.

Voda pocházející z pramene má přirozené samoregenerující vlastnosti. Oběhová voda, jakožto přenosové médium tepla nebo chladu je však ztrácí následkem teplotních změn při své cirkulaci systémem. Voda v potrubí již nemá vlastnosti a molekulární strukturu svého přirozeného stavu.

2.

Médium, které prochází zařízením a obsahuje kal se „přepolarizuje“ formou oxidoredukce. Voda získá svoje původní vlastnosti a začne se regenerovat (postupně dochází k uspořádání molekulových řetězců). Tím, jak voda cirkuluje a opakovaně prochází zařízením se voda upravuje a stabilizuje.

3.

Kovové částice obsažené v nasyceném roztoku vody se se díky pasivačnímu účinku usazují a přilepují na potrubí. Rozvoj mikroorganismů se zastaví (odstraní se tak vhodné prostředí pro tvorbu bakterií). Soustava se kompletně vyčistí od kalů.

Jaké mohou vzniknout problémy v sítí?

Koroze

 • Zanášení vodovodní cesty
 • Zhoršení vodících vlastností celého systému
 • Dochází k usazování zkorodovaných a unášených částic
 • Působí destruktivně na kovové komponenty systému
 • Dochází k ní za přítomnosti kyslíku (spáry, porézní povrch trubek atd.)

Vodní kámen, řasy, bakterie

 • Zanášení trubek
 • Horší tepelná vodivost
 • Příznivé prostředí pro tvorbu bakterií, kalů, plísní a hub
 • Příliš časté výměna zařízení
 • Vyšší náklady na energii
 • Použití drahých chemikálií
 • Dodatečné náklady na údržbu
 • Usazování, desoxidace nebo odstranění vodního kamene – proces trvající minimálně 48 hodin.
 • Tepelné ztráty při transportu zanesené vody v síti, tím pádem i zvýšení potřeby energie na její ohřev.

Pro vodu je přirozené být v pohybu, prouděním vody vznikají víry, které podmiňují její strukturu a potenciál.

Při průchodu odkalovačem je voda obnovena na malé shluky prostřednictvím frekvencí generovaných turbulentním vírem vortex a kapalinou v obalu zařízení.

Každý odkalovač je vyroben podle přesných specifických požadavků a díky tomu zlepšuje parametry oběhové vody, energizuje vodu a pomáhá regenerovat teplovodní nebo chladicí systém a zvyšovat délku jeho životnosti.

Změna frekvence vody a víru Vortex způsobuje vypouštění negativních iontů (OH-). Degradace kovových částic je pozastavena, jsou díky těmto efektům znovu polarizovány a unášeny proudem. Následně se připojují na stěnu potrubí a dochází k tzv. pasivačnímunímu efektu, který přerušuje proces koroze.

Odkalovač se osvědčuje v oblasti úpravy vody více než 20 let na mezinárodním poli.

Produkt má certifikaci TUV a certifikát HQE (Haute Qualité Environnementale – vysoká kvalita životního prostředí).

Vyčištěná voda má hodnoty splňující přísná kritéria norem VDI 2035 v Německu, nebo BT 102–10 ve Švýcarsku.

Záruka na odkalovače je 2 roky.

Trvalé řešení

Nulové náklady na provoz i servis.

Řešíme příčinu

Zastavíme přímo korozivní proces.

Bez chemie

Fyzikální úprava vody je šetrná k přírodě.

Široké použití

Vhodný pro všechny druhy potrubí i budov.