Nemocnice Hug, Švýcarsko

Problém

Docházelo se k ucpávání trysek, pod tlakem dokonce i dvě explodovaly. Nemocniční lehátka s matným povrchem byla nekvalitně umyta.

Řešení

Instalace zařízení na odstranění vodního kamene a zastavení koroze v soustavě na přívod vody do myčky.

Výsledek

Po 14 dnech provozu nevznikaly žádné usazeniny a naopak došlo k výraznému čištění samotného povrchu myčky.

Kategorie: voda

Další fotografie