Bytový dům Sametová

Problém

V topné soustavě bylo velké množství kalů a tím pádem byla patrná koroze v systému. Některým radiátorům se snižovala účinnost a docházelo k navýšení spotřeby energie. Hledání řešení nechemickou cestou.

Řešení

Instalace zařízení na odstranění kalu a zastavení koroze v soustavě.

Výsledek

Po 4 měsících byla soustava téměř bez nerozpustných látek (z 195 na „nepřítomnost“), snížila se konduktivita z 286 na 182 a další. Uvolnění zarostlých radiátorů.

Kategorie: topení

Další fotografie